Picture
Picture
Picture
Picture
Picture

PROJEKT

På den här sidan hittar du aktuella projekt och gamla. Här finns beskrivning till projekten, och även betygskriterierna.

Klass 7

April/maj
Klass 7, Stop Motion
November

Klass 8

Klass 9


Betygskriterier och läromål